0
(0)

În cadrul INCDO-INOE 2000, Institutul de Cercetări pentru Instrumentație Analitică, filiala Cluj-Napoca, se derulează un proiect de cercetare cu finanțare națională, intitulat Transferul contaminanților antropici în lanțul trofic, determinați prin metode optospectrale. Determinarea coeficienților de transfer în perioada 2016-2017, care face parte din Programul Nucleu OPTRONICA IV.

Problemele legate de mediul înconjurător și securitatea alimentară au noi dimensiuni. În întreaga lume, mediul înconjurător, prin componentele principale ale acestuia: apă, sol, aer, vegetație/aliment, se schimbă ca efect al poluării provenite din diverse surse, având ca principală cauză preponderent activitățile antropice, comparativ cu sursele naturale.

transfer-contaminanti-antropici-stiinta-tehnica-2Poluarea, naturală sau antropică, reprezintă un pericol deosebit cu consecinte negative asupra mediului si, implicit, asupra organismului uman. Contaminanții de mediu, metalici și organici sunt toxici și au un potențial deosebit de a se acumulara în diferite organe. Chiar și în concentrații reduse, aceștia pot genera efecte adverse asupra sanatății, deoarece sunt ne-biodegradabili și persistenți în mediu.

Multe specii vegetale acumulează acești contaminanți, tanslocarea lor în lanțul trofic fiind o consecință a contaminării solului, iar consumul (ingestia) acestor vegetale asociindu-se cu risc asupra stării de sănătate. Scopul acestui proiect complex și multidisciplinar constă în identificarea mecanismelor de transfer al contaminanților antropici în lanțul trofic în vederea efectuării unor viitoare studii privind complexitatea fenomelor legate de schimbările climatice și influența acestora asupra calității mediului, reflectată în factorii de mediu (sol, apă, aer, vegetație).

Contaminanții de mediu luați în studiu sunt:

  • metalele grele: Pb, Cu, Zn, Cd, Ni, Cr, As, Hg;
  • pesticidele organoclorurate (POC): lindan, aldrin, dieldrin, endosulfan, DDT, DDE, metoxiclor;
  • bifenilii policlorurați (PCB);
  • hidrocarburile aromatice policiclice (PAH);
  • dioxinele și furanii (PCDD/PCDF).

transfer-contaminanti-antropici-stiinta-tehnica-3Monitorizarea acestor compuși în factorii de mediu (sol, apă, aer, vegetație/aliment) permite determinarea transferului în diferitele compartimente ale lanțului trofic, precum și determinarea riscului asupra stării de sanatate, prin ingerare de alimente/vegetale și apă sau inhalare de aer contaminat.

Realizarea proiectului la parametrii estimați, prin rezultatele obținute, va contribui la susținerea și fundamentarea științifică a unei game largi de aplicații privind evoluția calității mediului și influența schimbărilor climatice asupra calitătii vieții și dezvoltării durabile.

Obținerea și furnizarea de informații, prin evaluări complexe multidisciplinare, privind transferul contaminanților antropici în lanțul trofic și implicit calitatea factorilor de mediu (aer, apă, sol, vegetație/aliment), date fiabile, validate și garantate, vor fundamenta științific luarea deciziilor optime din punct de vedere socio-economic privind asigurarea dezvoltării durabile a societății, deziderat de baza al politicii naționale și UE.

Rezultatele obținute vor putea sta la baza luării deciziilor optime pentru realizarea unui management integrat al mediului și dezvoltării de noi concepte nutriționale de către factorii abilitați.

Cât de util a fost acest articol pentru tine?

Dă click pe o steluță să votezi!

Medie 0 / 5. Câte voturi s-au strâns din 1 ianuarie 2024: 0

Nu sunt voturi până acum! Fii primul care își spune părerea.

Întrucât ai considerat acest articol folositor ...

Urmărește-ne pe Social Media!

Ne pare rău că acest articol nu a fost util pentru tine!

Ajută-ne să ne îmbunătățim!

Ne poți spune cum ne putem îmbunătăți?