0
(0)

(for English version see below)

Companiile de rețele electrice au trecut prin foarte puține schimbări, de la mijlocul secolului trecut încoace, păstrând un statut de monopol și reglementări stricte. Dar acest lucru este pe cale să se schimbe.

FlexiGrid, un proiect de inovare finanțat de cel mai mare program de cercetare și inovare al UE, Orizont 2020, va crea o arhitectură care să permită și operatorilor de sisteme de distribuție (pe scurt, OSD) mici și mijlocii să deblocheze resurse flexibile.

OSD sunt actori cheie în tranziția energetică a Europei. Aceștia vor trebui să aplice multe schimbări pentru a permite energia verde pentru Europa.

FlexiGrid lucrează cu patru situri demo în patru OSD europene. Rezultatele analizei efectuate asupra acestor furnizori de energie converg la o singură concluzie: pentru a face față viitoarei tranziții, companiile din rețeaua electrică au constatat că au nevoie de noi competențe, cum ar fi capacitatea de a gestiona capacități uriașe cantități de date – o competență care le lipsește astăzi. Fiind preocupate să întrețină instalațiile existente, OSD-urile nu au privit prea mult în viitor.

FlexiGrid va oferi soluții de flexibilitate pentru operatorii europeni mici și mijlocii, pentru a permite tranziția către energie fără carbon. Prin urmare, FlexiGrid a identificat nevoile specifice ale furnizorilor, pentru a satisface cerințele unui viitor electrificat.

Principala cerere a tuturor OSD implicate este activarea răspunsului la cerere și facilitarea inteligenței artificiale în partea consumatorului a rețelei. Tehnologiile inteligente vor putea controla consumul, în timp, pentru o utilizare la nivel a rețelei. Prin integrarea intersectorială și optimizarea resurselor, operatorii de sisteme de distribuție vor putea face față viitoarei crize de capacitate printr-o mai bună flexibilitate și prin actualizarea sistemelor vechi cu tehnologie inteligentă.

Proiectul va livra platforme IoT, librării peer-to-peer și peer-to-pool, soluții de pentru vehicule electrice, soluții de energie electrică convertită în energie termică, precum și modele de afaceri inovatoare.

SIMAVI va livra o platformă IoT

SIMAVI va implementa un cadru IoT integrat și va demonstra mecanisme de control predictiv și optimizare. Integratorul român de software va furniza un set de instrumente și servicii de vizualizare pentru părțile interesate și consumatori din domeniul energiei și va implementa un sistem de gestionare a energiei bazat pe IoT pentru rețeaua de distribuție a energiei electrice și microgrile.

Pentru a câștiga conectivitate cu utilizatorii finali și pentru a menține un flux de informații între diferiți vectori de energie, SIMAVI va furniza, de asemenea, o platformă de comunicații.

Proiectul a început în 2019 și se va încheia la sfârșitul anului 2023 și a primit finanțare în temeiul acordului de subvenționare nr. 864048. Pentru mai multe informații: https://flexigrid.org/

Foto: Michael Schwarzenberger/Pixabay

(English)

Why does your energy provider must change

The power grid companies have been through very few changes since the middle of the last century, with a monopoly situation and strict regulations. This is about to change.

An innovation project funded by EU´s largest research and innovation program Horizon 2020, FlexiGrid will create an enabling architecture for small and medium Distribution System Operators (DSOs) to unlock flexible resources. The DSOs are key actors in Europe’s energy transition. They will have to apply many changes to enable green energy for Europe.

FlexiGrid is working with four demo sites in four European DSOs, and the results of the analysis carried on these DSOs converge to one conclusion: to meet the coming transition, the power grid companies all say they need new competences, like being able to handle huge amounts of data – a competence they lack today. As the DSOs are busy with maintenance of the existing facility, so they did not look much into the future.

FlexiGrid will deliver flexibility solutions for small and medium sized European DSOs. The main focus is to enable the transition into carbon-free energy. Therefore, FlexiGrid made an invention to pinpoint the specific needs of the DSOs, to meet the demands of an electrified future.

The main request of all involved DSOs is the activation of demand response and enabling smartness at the consumer-side of the grid. The smart technologies will be able to control consumption, in time, for a level usage of the grid. Through cross-sector integration and optimizing of resources, DSOs will be able to meet the forthcoming capacity shortage with flexibility and updating old systems with smart technology.

The project will deliver IoT platforms, peer-to-peer and peer-to-pool marketplaces, vehicles-to-grid, power-to-heat and power-to-gas solutions, as well as innovative business models.

SIMAVI will deliver an IoT platform

SIMAVI will implement an integrated IoT framework and demonstrate predictive control and optimisation mechanisms. The Romanian software integrator will deliver a set of visualization tools & services for energy stakeholders and prosumers and it will deploy an IoT based energy management system for electricity distribution network and microgrids.

To gain connectivity with end users and to maintain a flow of information between different energy vectors, SIMAVI will also deliver a communication platform.

The project has started in 2019 and will end at the end of 2023 and has received funding under grant agreement No 864048.

For more information: https://flexigrid.org/

Photo: Michael Schwarzenberger/Pixabay

Cât de util a fost acest articol pentru tine?

Dă click pe o steluță să votezi!

Medie 0 / 5. Câte voturi s-au strâns din 1 ianuarie 2024: 0

Nu sunt voturi până acum! Fii primul care își spune părerea.

Întrucât ai considerat acest articol folositor ...

Urmărește-ne pe Social Media!

Ne pare rău că acest articol nu a fost util pentru tine!

Ajută-ne să ne îmbunătățim!

Ne poți spune cum ne putem îmbunătăți?