0
(0)

Securitatea nucleară (nuclear safety) constă într-un ansamblu de măsuri tehnice şi organizatorice destinate să asigure funcţionarea instalaţiilor nucleare în bune condiţii, să prevină şi să limiteze deteriorarea acestora şi să asigure protecţia personalului expus profesional, a populaţiei, mediului şi bunurilor materiale împotriva expunerii la radiaţii ionizante sau a contaminării radioactive peste limitele permise de legislaţia în vigoare.

Securitatea nucleară are zone comune de aplicare cu siguranța nucleară (nuclear security) care consta într-un ansamblu de măsuri destinate a asigura protecția fizică a instalațiilor nucleare și radiologice, precum și controlul de garanții nucleare. Toate aceste măsuri sunt implementate sub controlul strict al autorităților naționale cu competente în domeniul nuclear-Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) care eliberează la solicitarea titularilor de autorizație, autorizații pentru desfășurarea în siguranță a activităților nucleare.

Despre complexitatea acțiunilor în domeniul securității și siguranței nucleare vorbește de la sine numărul de alte autorizații emise și de alte autorități naționale din următoarele domenii:

 • Protecția mediului: Agenția Națională pentru Protecția Mediului – autorizație de mediu, care include Autorizația de gospodărire a apelor- emitent Compania Națională „Apele Române”, având ca documentație suport demonstrarea reciclării deșeurilor neradioactive, inclusiv a celor eliberate nerestrictiv din unitățile nucleare, modul de asigurare a utilităților (apă, energie electrică, gaze naturale, gaze tehnice), colectare gunoi menajer, tratarea apelor uzate fecaloid menajere, tratarea și condiționarea efluenților lichizi radioactivi – conform autorizației CNCAN;
 • Protejarea sănătății personalului expus profesional și a populației la expunere de radiații ionizante – aviz sanitar eliberat de către Direcția de Sănătate Publică, Laborator de Igiena Radiațiilor Ionizante-LIRI, personal autorizat pentru conducerea și desfășurarea activităților din domeniul nuclear-apt din punct de vedere medical să lucreze în câmp de radiații ionizante, efectuarea controlului medical periodic, monitorizare dozimetrică a personalului expus profesional;
 • Manual de management al calității, cu procedurile aferente de implementare, inclusiv management integrat (calitate, protecția mediului, sănătate și securitate ocupațională, securitate nucleară, protecția radiologică, garanții nucleare, protecție fizică), aprobat de către CNCAN;
 • Plan de intervenție la situații de urgențe radiologice, care include prevenire și stingere incendii, prevenire inundarea zonelor controlate din instalații, mod de acționare la apariția fenomenelor externe de origine naturală (evenimente geologice, seismotectonice, meterologice și hidrologice, fenomene biologice, incendii de vegetație), avizat de către Inspectoratul pentru Situații de Urgențe și aprobat de către CNCAN;
 • Program de monitorizare a radioactivității mediului pe amplasamentul instalațiilor și în vecinătatea acestora și plan de implementare a acestuia, stabilirea Limitelor Derivate de Emisie a efluenților radioactivi lichizi și gazoși, aprobat de CNCAN;
 • Demonstrarea asigurării resurselor financiare, umane și a capabilităților tehnice pentru desfățurarea în siguranță a activităților nucleare, inclusiv gospodărirea deșeurilor radioactive rezultate;
 • Plan de dezafectare al instalațiilor radiologice și nucleare, încă din faza de proiect tehnic-aprobat de către CNCAN;
 • Plan de protecție fizică a instalațiilor și activităților, cu procedurile de implementare – aprobat de CNCAN;
 • Proceduri de garanții nucleare, de securitate cibernetică, aprobate de către CNCAN, IFIN-HH răspunzând de controlul de garanții nucleare de pe Platforma Măgurele, conform prevederilor Tratatului EURATOM cu Uniunea Europeană, Directoratul General pentru Energie-Direcția Garanții Nucleare din Uniunea Europeană și Agenția Internațională pentru Energie Atomică;
 • Plan de securitate privind protecția infrastructurilor critice – aprobat de către Ministerul Educației și Cercetării Științifice;
 • Plan de prevenire a scurgerii de informații clasificate, aprobat de către Serviciul Român de Informații;
 • Licențe eliberate de către Agenția Națională pentru Controlul Exporturilor Strategice, pentru anumite echipamente, materiale și activități, după caz;
 • Autorizații privind gestionarea substanțelor toxice și periculoase, a metalelor prețioase – emise de către Ministerul Economiei;
 • Avizare a instalațiilor de ridicat și a recipienților sub presiune de către Inspectoratul de Stat pentru Cazane și Instalații de Ridicat (ISCIR);
 • Avizare metrologică a echipamentelor de măsurare și încercări – laboratoare desemnate de CNCAN, acreditate RENAR, în cadrul IFIN-HH funcționând laboratoare acreditate în domeniul nuclear;
 • Autorizație de funcționare privind siguranța la foc a clădirilor – Inspectoratul pentru Situații de Urgențe;
 • Plan de sănătate și securitate în muncă – avizat de către Inspectoratul Teritorial de Muncă și Medicul de Medicina Muncii.

Pentru obținerea acestor autorizații sunt elaborate documentații tehnice solicitate prin Norme de aplicare a legilor din domeniile respective. Oricare dintre autoritățile naționale care eliberează avize și autorizații, periodic efectuează inspecții și controale vizând modul de respectare a limitelor și condițiilor precizate în acestea și de aceea responsabilii cu securitate radiologică permanent trebuie să se asigure că prevederile din autorizații, dispozițiile primite, procedurile, permisele de lucru, instrucțiunile de lucru, sunt implementate la timp și întocmai.

Ansamblul de măsuri tehnice și organizatorice implementate au menirea de a preveni apariția situațiilor de urgență radiologică, iar dacă au apărut se va acționa în sensul limitării consecințelor și reintrarea în cel mai scurt timp în normalitate, de a se asigura că activitățile sunt desfășurate în limita și condițiile impuse prin autorizații.

Strategiile naționale din domeniile: cercetării știintifice, dezvoltării tehnologice și inovării, de prevenire a situațiilor de urgență, de dezvoltare a domeniului nuclear, de gestionare în siguranța a deșeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă a acestora și dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice, de securitate cibernetică, de protecție a infrastructurilor critice, de securitate si siguranță nucleară au în componența acestora Planuri de acțiuni pentru implementarea lor, îmbunățătirea securității și siguranței nucleare fiind obiective strategice.

Prin pregătire profesională continuă in cadrul Centrului de Pregătire în Domeniul Nuclear din IFIN-HH, vizând aspecte tehnice și organizatorice, cât și caracteristici, atitudini și comportamente ale personalului din domeniul nuclear se asigură menținerea și îmbunățătirea culturii de securitate și siguranță nucleară.

Altă modalitate de pregătire este efectuarea de exerciții planificate pentru intervenție la situații de urgențe în fiecare unitate nucleară, precum și pe amplasamentul institutului la care participă ca observatori, reprezentanți ai CNCAN, Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, ai Consiliului Județean Ilfov, ai Primăriei Măgurele și ai comunității locale.

În cadrul programelor naționale și europene de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare sunt lansate competiții de proiecte in domeniul securității și siguranței nucleare, acest domeniu puternic reglementat, necesitând colaborare și identificarea problemelor, găsirea de soluții tehnice de rezolvare a acestora privind implementarea acestora în practici care urmează a fi evaluate și aprobate de către autoritățile cu competente din domeniul nuclear.

Cooperarea națională și in­ter­națională în domeniul securității nucleare se efectuează prin participarea la ateliere de lucru, la activități ale grupurilor de lucru, la conferințe naționale și internaționale, prin publicarea de articole științifice în reviste de specialitate, prin brevetarea de metode, tehnici și tehnologii.

Stabilirea și asumarea răspunderii în domeniul securității și siguranței nucleare este o prioritate a titularului de autorizație stabilită în cadrul strategiei de dezvoltare a IFIN-HH, a angajamentelor de politici în acest domeniu.

Cât de util a fost acest articol pentru tine?

Dă click pe o steluță să votezi!

Medie 0 / 5. Câte voturi s-au strâns din 1 ianuarie 2024: 0

Nu sunt voturi până acum! Fii primul care își spune părerea.

Întrucât ai considerat acest articol folositor ...

Urmărește-ne pe Social Media!

Ne pare rău că acest articol nu a fost util pentru tine!

Ajută-ne să ne îmbunătățim!

Ne poți spune cum ne putem îmbunătăți?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here