Revista Știință&Tehnică cu nr. 50 (socotit astfel de la re-lansarea din aprilie 2011) vine cu o surpriză pentru toți pasionații de descoperiri științifice, invenții și tehnologii: în luna octombrie 2015 este însoțită de suplimentul ”Fizică Românească” – 64 de pagini dedicate IFIN-HH și ELI-NP, superlaserul de la Măgurele!

Faptul că superlaserul ELI-NP se ridică în țara noastră se datorează primordial activității științifice depuse de marii fizicieni de la Măgurele și de iluștrii lor înaintași. ELI-NP este încununarea eforturilor tuturor fizicienilor și cercetătorilor care, în ultimii 65 de ani, au produs excelență și performanță în cadrul Institutului de Fizică Atomică, iar mai apoi la germenii, extensiile și transformările acestuia de pe Platforma Măgurele, între care se remarcă admirabilul Institut de Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” (IFIN-HH).

Suplimentul S&T „Fizică Românească” este consacrat în egală măsură laserului și a pleiadei de promisiuni științifice pe care ELI-NP le angajează, dar și descoperirilor, activităților și cercetărilor care deja se întreprind la IFIN-HH.

Sumar supliment: