În contextul folosirii tot mai largi a tehnologiei în viața de zi cu zi, profesorii se confruntă cu o serie de întrebări legate de introducerea dispozitivelor digitale în instituțiile de învățământ și de accentul pus pe instruirea asistată de calculator.

Cum pot noile tehnologii să stimuleze procesul de învățare și să îmbunătățească performanțele elevilor și studenților? Sunt 
e‑learning-ul și m-learning-ul mai eficiente decât învățarea clasică? Cum afectează mediul online capacitățile cognitive ale unei persoane?

„Învățarea în mediul virtual. Ghid de utilizare a calculatorului în educație” (Ciprian Ceobanu, ed. Polirom, 216 pag., 29,95 lei) oferă răspunsurile la toate aceste întrebări.