Sunteţi un elev de liceu pasionat de ştiinţă şi tehnologie? Dacă răspunsul este afirmativ, atunci este bine să știți că Liceul Tehnologic „Elie Radu” din Ploieşti vă invită să participaţi la Concursul Național “Stiinţe şi Tehnologii”, Ediţia a IX-a, care va avea loc în data de 10.05.2019.

Cităm din comunicatul primit la redacția revistei noastre: ”Concursul National „ŞTIINTE ŞI TEHNOLOGII” Ediţia I, II si III , IV , V, VI, VII si VIII  s-a bucurat de o mare popularitate in rândul elevilor şi profesorilor. Acest proiect sprijină elevii din liceele tehnologice să dobândească noi competenţe ştiinţifice şi de valorizare personală, într-o abordare interdisciplinară. S-a urmărit manifestarea unei atitudini responsabile faţă de domeniul ştiinţific, valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice, implicarea în promovarea inovaţiilor ştiinţifice şi tehnice, angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane şi participarea la propria dezvoltare profesională, realizarea de exemple de bună practică pentru creşterea atractivităţii învăţământului profesional şi tehnic.”

Cei interesaţi pot accesa pagina concursului, unde vor găsi toate informațiile necesare pentru participarea la acest concurs.