0
(0)

Tulcea. Orașul din vârful marelui Δ, poarta către Delta Dunării, dar, mai ales, casa unui important centru de cercetare recunoscut pe plan național și internațional. Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării – Tulcea face parte din Rețeaua Unităților de Cercetare – Dezvoltare din România, fiind unul dintre principalii promotori ai cercetării românești în ariile protejate în vederea conservării şi dezvoltării durabile ale acestor zone de importanță națională.

Institutul tulcean oferă, prin cercetătorii și inginerii de dezvoltare tehnologică care îşi desfăşoară activitatea în cadrul instituției, expertiza sa valoroasă, confirmată prin premiile şi aprecierile publice obţinute de-a lungul timpului (spre exemplu, Technical Cartography Award – Asociația Olandeză de Cartografie, 1994; Premiul Asociației Generale a Inginerilor din România – în domeniul ingineriei mediului, 1995; Premiul WWF pentru Conservare – The World Wide Fund for Nature, 1996).

În cadrul institutului se pune accent pe cooperarea și realizarea de parteneriate la nivel național şi internațional cu institutele și organizațiile care desfășoară activități de cercetare şi transfer tehnologic. Cu un patrimoniu în continuă dezvoltare și modernizare, institutul investește în permanență în dezvoltarea profesională și personală a angajaților săi prin crearea de oportunități de participare la proiecte de cercetare naționale şi internaționale.
Institutul întreține din fondurile proprii spațiile în care își desfășoară activitățile curente: laboratoarele, bazele de cercetare, biblioteca, oferind garanția calității muncii pe care o desfășoară.

În cei aproape 90 de ani de la apariția primelor preocupări, inclusiv ale Marii Adunări Naționale a României din perioada comunistă, respectiv ulterior anului 1989 a Guvernului României cu privire la exploatarea, utilizarea, protecția biodiversității și resurselor din deltă, au fost înființate, reorganizate și desființate o serie de structuri organizatorice, care au avut în obiectul lor de activitate atât proiectarea, cât și cercetarea atât în Delta Dunării, cât și în Lunca Dunării.

Scurt istoric

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării (INCDDD) a fost înființat în anul 1999 pe structura Institutului de Cercetare și Proiectare Delta Dunării creat în 1970 în cadrul Centralei Delta Dunării Tulcea având ca domenii de activitate recoltarea stufului, piscicultura, agricultura. Din 1990, când Delta Dunării a fost declarată Rezervație a Biosferei, activitatea institutului a fost reorientată spre conservarea, protecția și menținerea echilibrului ecologic în ariile protejate de importanță națională și internațională.

Dotările institutului, reprezentate de echipamente de cercetare-dezvoltare, au fost înnoite de-a lungul timpului, fapt ce a contribuit la acreditarea Laboratorului de Chimie şi la creșterea capacității de absorbție a fondurilor destinate cercetării pentru laboratoarele de Hidrobiologie și Biologie Moleculară. Totodată, INCDDD deține un fond de carte de peste 2.500 volume.
Numărul de angajați ai institutului este în prezent de 101, din care 50 de cercetători (din aceștia 24 au titlul de doctor în științe).

Scopul principal al Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare Delta Dunării este cercetarea în domeniul ecologiei și protecției mediului pentru fundamentarea managementului în Rezervația Biosferei Delta Dunării (RBDD), precum și în alte zone umede de interes național și internațional.

Activitatea științifică

Cercetările derulate de către institut vizează următoarele aspecte:

 • structura, evoluția și funcționarea ecosistemelor specifice zonelor umede;
 • monitorizarea biodiversității și a factorilor de mediu;
 • modelarea proceselor ecologice și modelarea hidraulică;
 • evaluarea pentru exploatarea durabilă a resurselor naturale (pești, vegetație, vânat și peisaj);
 • evaluarea și diminuarea impactului antropic;
 • restaurarea şi renaturarea ecosistemelor (specii şi habitate);
 • evaluarea reconectării 4D și planificarea spațială (longitudinal, lateral, vertical, temporal).

În cadrul laboratoarelor se realizează analize fizico-chimice de apă și sol, analize biochimice şi genetice (enzime, microcistina, secvenţiere ADN etc.) şi analize biologice (fitoplancton, fitobentos, zooplancton, bentos, faună fitofilă).

De asemenea, institutul realizează:

 • strategii pentru conservarea bio­di­ver­si­tății şi utilizarea durabilă a resurselor;
 • scenarii privind evoluția sistemelor ecologice, economice sau spațiale;
 • planuri de management pentru ariile protejate;
 • studii socio –economice;
 • studii de fezabilitate şi proiecte tehnice pentru lucrări civile (alimentare cu apă, canalizare);
 • rapoarte şi bilanț de mediu;
 • studii de impact și studii evaluare adecvată;
 • lucrări de cadastru, geodezie şi cartografie.

Începând din 1999 au fost realizate parteneriate cu 67 de institute, muzee, universităţi, asociaţii şi fundaţii, diverse organizaţii neguvernamentale din ţară şi străinătate. De asemenea, Institutul a avut o permanentă colaborare cu agenţii de mediu, cu administraţiile unor parcuri şi rezervaţii naţionale şi internationale (peste 45 de astfel de instituţii).

Totodată, cooperarea cu mediul privat a reprezentat o prioritate de-a lungul timpului, iar, după ce a devenit institut național s-au încheiat contracte şi s-au realizat studii pentru aproximativ 95 de firme private. Angajaţii instituţiei au calitatea de membri în numeroase asociații profesionale și comitete tehnice.

Institutul Național Delta Dunării are o experiență vastă în legătură cu activitățile de planificare spațială, inclusiv în elaborarea strategiilor, politicilor și programelor sectoriale și a documentației specifice în cercetarea spațială echilibrată și integrată, dar și în dezvoltarea metodelor utilizate pentru a asigura protecția mediului sustenabilă, în conformitate cu principiile dezvoltării durabile.

Unul dintre cele mai relevante exemple de cercetare multidisciplinară îl reprezintă proiectul „Redimensionarea ecologică și economică a Luncii Dunării- REELD”. REELD reprezintă un studiu de management al inundațiilor efectuat de Institutul Național Delta Dunării în 2007 și 2008 (aprobat prin HG 1208/2006) și a fost conceput în vederea coordonării strategice a lucrărilor de investiții pentru prevenirea și reducerea efectelor inundațiilor prin reconstrucție ecologică.

Scopul principal a fost de a stabili etapele acțiunilor de dezvoltare durabilă a Luncii Dunării, modul de a repara lucrările de infrastructură distruse sau avariate de inundații în anul 2006, precum și reconstrucția ecologică a unor zone îndiguite. Activitățile și etapele au fost puse în aplicare cu ajutorul modelelor spațiale, ecologice și socio-economice, aceasta presupunând măsurători topo-batimetrice corelate cu colectarea datelor de biodiversitate si socio-economice.

Fiind un membru al Centrului Tematic European pentru Mediu- Analiză spațială privind Utilizarea Terenurilor (ETC-LUSI-SIA), 2000-2011, Institutul Național Delta Dunării are oportunitatea de a participa la cele mai recente studii de cercetare în domeniul planificării spațiale (abordări, metode, instrumente) prin activitățile implementate în ceea ce privește: analiza spațială, indicatorii de utilizare și acoperire a terenurilor, integrarea datelor socio-economice, politicile de dezvoltare spațială din UE, evaluări regionale, influența și impactul activităților umane, studii privind elaborarea scenariilor hidraulice, ș.a.m.d.

INCDDD Tulcea este, așadar, un Centru de Excelență în cercetarea Deltelor și zonelor umede, iar prin implicarea continuă contribuie la dezvoltarea regională prin atragerea în mod constant de fonduri europene. Institutul derulează activități în proiecte din programele de cercetare naționale (Programul Nucleu, Programele Parteneriate sau Programele de Cooperare), internaționale – Framework Programme FP6, FP7, continuate în prezent prin programul de cerecetare la nivel European Orizont 2020, dar și prin programele de mediu naționale (POS Mediu 2007-2013) sau internaționale (INTERREG, LIFE+) și multe altele.

Cât de util a fost acest articol pentru tine?

Dă click pe o steluță să votezi!

Medie 0 / 5. Câte voturi s-au strâns din 1 ianuarie 2024: 0

Nu sunt voturi până acum! Fii primul care își spune părerea.

Întrucât ai considerat acest articol folositor ...

Urmărește-ne pe Social Media!

Ne pare rău că acest articol nu a fost util pentru tine!

Ajută-ne să ne îmbunătățim!

Ne poți spune cum ne putem îmbunătăți?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here