0
(0)

CONCURS: S&T te invită la filmul Transformers: Dark Side of the Moon. Cu ocazia lansării filmului științifico-fantastic de superacțiune și în cinematografele din România,S&T oferă trei invitații duble la avanpremiera ce va avea loc în data de 29 iunie 2011, la Samsung IMAX din cadrul AFI Palace Cotroceni.

 

Poți câștiga și tu o invitație pentru două persoane, răspunzând la întrebarea: Cine sunt cei doi astronauți ai misiunii Apollo 11, care descoperă nava extraterestră în film?

Trimite răspunsul tău pe adresa concurs@adevarulholding.ro, împreună cu datele de contact, iar noi te vom anunța dacă, în urma extragerii la sorți, te numeri printre câștigători! Succes!

Update:

CÂȘTIGĂTORII CONCURSULUI \”TRANSFORMERS: DARK SIDE OF THE MOON\” SUNT: DIANA CONSTANTINESCU, MONICA BELITOIU ȘI ANDREI DECU. VĂ MULȚUMIM PENTRU PARTICIPARE ȘI VĂ DORIM VIZIONARE PLĂCUTĂ!

Regizorul Michael Bay le-a promis fanilor „Transformers” că cea de-a treia parte a seriei, ce va fi lansată în cinematografe pe data de 1 iulie sub denumirea „Transformers: Dark of the Moon”, va fi cea mai reușită de până acum – una care va compensa greșelile episoadelor anterioare, oferind o experiență epică și mai rafinată audienței.

\”Evident că orice regizor o sa își vorbească numai de bine filmul\”, ne gândim. Totuși, avem mai mult decât promisiuni pentru Transformers 3, sau, dacă nu mai mult, măcar promisiuni solide: este vorba despre videoclipurile de promovare, care ne țin pe jar de aproape o jumătate de an, răstimp în care mulți au așteptat cu sufletul la gură momentul \”magic\” al lansării celui mai recent episod al trilogiei științifico-fantastice cu roboți.

Conform editorilor revistei „Empire”, care au tratat mai pe larg subiectul filmului în cel mai recent număr al publicației,  se pare că ne vom clăti simțurile cu un „Transformers: Dark of the Moon” lipsit de umorul și gagurile puerile prezente în  primele două părți, acolo unde nu au contribuit cu nimic la construirea poveștii de ansamblu.

Tot Empire a făcut unele dezvăluiri pe care nu ne putem abține să le prezentăm și pe site-ul nostru, cu amendamentul, totuși, pentru cei care doresc să fie complet surprinși de film, că nu se recomandă parcurgerea listei ce urmează:

 • Fără glume. Filmul va fi mai serios și mai matur decât toate celelalte. Poate chiar cu tente sumbre.
 • Atunci când roboții vor muri, o vor face definitiv, iar aceste morți vor fi arătate pe ecran.
 • Oamenii nu vor fi readuși la viață, ca prin minune.
 • Roboții „cântăresc” mai mult în poveste (story de fundal solid și patos).
 • Un nou autobot, Sentinel Prime, este „fratele mai mare și mentorul lui Optimus Prime”.
 • Ferrari-ul din film este un Decepticon 🙁
 • „Dimensiunile unuia dintre roboți vor lăsa publicul cu gura căscată”, spune chiar Bay.
 • „Incidentul” Apollo 11 prezentat în teaser și dezvoltat în film este un important subiect de dezbatere conspiraționistă.
 • Nu va exista armată. Chicago rămâne pe mâinile Autoboților. Desigur, vor exista câțiva eroi umani care îi vor ajuta pe aceștia.

Referitor la „partea întunecată a Lunii”, satelitul natural al Pământului ne arată, într-adevăr, întotdeauna aceeași fațetă. Ea nu este cu adevărat întunecată, ci experimentează ciclul zi-noapte asemenea celor mai multe locuri de pe Pământ. Se numește astfel doar pentru că nu o vedem niciodată. De aceea, un termen mai corect este „partea îndepărtată a Lunii”.

Situația nu este un mister.  O singură porțiune a Lunii este vizibilă pe Terra pentru că Luna se învârte în jurul propriei axe în exact același interval de timp necesar să înconjoare Pământul, efect cunoscut sub denumirea de „blocre mareică” (tidal locking). Dacă rata sa de rotație ar fi un pic diferită decât mișcarea de revoluție, am vedea, în timp, toată suprafața Selenei pe cerul nopții. Din ce știm, cele două intervale au coincis de-a lungul întregii istorii înregistrate și, probabil, încă multe milioane de ani înainte, ca urmare a unei relații de atracție gravitațională reciprocă.

 

Regulamentul concursului:

“Concurs Transformers”


Art.1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI “ Concurs Transformers”

 

S.C.ADEVĂRUL HOLDING SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Fabrica de

Glucoză nr. 21, Sector 2, înregistrată în Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/14119/2006, CUI RO 18990288, având contul nr. cont bancar RO43 ABNA 4100 2641 0028 5338, deschis la RBS Bank WTC, Bucureşti Romania, înregistrată  ca operator în evidenţele autorităţii naţionale de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal, sub numărul  6363, reprezentată legal prin dl Petre Ludovic Imre, în calitate de Director General,

Organizează pe site-ul www.stiintasitehnica.com, la sectiunea concursuri “ Concurs Transformers”

1.2. Concursul se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse in prezentul regulament (denumit în cele ce urmează “Regulamentul”).

Termenii şi condiţiile prezentului Regulament, aşa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toti participanţii la concurs.

1.3. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la cunoştinţa publicului acest fapt.

Art.2.  DURATA CONCURSULUI

Concursurile “ Concurs Transformers” se desfăşoară în perioada 28 iunie 2011 –

29 iunie 2011.

Art 3. PREMIILE OFERITE

3.1. În cadrul concursului “ Concurs Transformers” vor fi oferite 3 invitatii duble la  avanpremiera filmului „Transformers Dark side of the moon” din programul Samsung IMAX din AFI Palace Cotroceni.

Art. 4. MECANISMUL CONCURSULUI

4.1. Concursul se va desfăşura pe site-ul  www.stiintasitehnica.com incepand cu 28 iunie 2011 .

4.2. Pentru a participa la concurs cititorii trebuie sa trimita raspunsul corect la intrebarea concursului pe adresa: concurs@adevarulholding. ro

4.3. Extragerile se vor face din lista celor înscrişi la concurs pe perioada de desfăşurare a

acestuia.

4.5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica, în caz de necesitate data tragerii la sorţi, cu notificare prealabilă, păstrând numărul şi valoarea maximă a premiilor anunţate iniţial.

4.6. După extragerea, în mod aleatoriu, a numelor participanţilor şi verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare castigatorii vor fi publicati pe site in pagina de concurs.

4.7. Pentru acest concurs castigatorii sunt anuntati de catre organizatorul concursului.

Art 5. ACORDAREA PREMIILOR

5.1 Câstigătorii pot suna pentru revendicarea premiilor la numărul de telefon 021/407.54.74 de luni până vineri între orele 9:00 – 18:00. Data  limită de revendicare a premiilor este în termen de 10 de zile de la publicarea câştigătorilor pe site.

5.2. Pentru a intra în posesia premiului câştigătorul trebuie să vină la sediul organizatorului cu actul de identiate CI/BI şi să semneze proces verbal pentru predarea-primirea premiului, iar pentru cei care sunt din alte localităţi să trimita pe faxul organizatorului: 021-407 76 78, copia de buletin.

5.3. Neprezentarea unui document de identitate va conduce în mod obligatoriu la neacordarea premiului.

5.4. Câştigatorii vor semna pe lângă procesul verbal de primire a premiului şi un acord cu organizatorul în care îşi pot exprima sau nu consimţământul pentru  ca  fotografiile sau imaginea lor, să fie/să nu fie folosite de către SC Adevărul Holding SRL, în scopuri publicistice şi/sau publicitare, de marketing, în diverse materiale tipărite (publicaţii, etc ), audio, video (site-urile societăţilor, etc).

5.5. Premiile se vor acorda la sediul organizatorului din  şos. Fabrica de Glucoză nr. 21, sector 2, clădirea Conect, Bucureşti.

Art.6. REGULAMENTUL CONCURSULUI “ Concurs Transformers”

Regulamentul de participare/desfăşurare a concursului se află pe site-ul www.stiintasitehnica.com.  De asemenea va putea fi consultat gratuit la sediul organizatorului specificat la art.1.

Art. 7. VALOAREA PREMIILOR / TAXE SI IMPOZITE

7.1. Valoarea premiilor este brută.

7.2. Concursul se desfăşoară în acord cu prevederile Codului Fiscal, aprobat prin Legea nr. 571 din 2003 actualizată. Impozitul pentru premiile în produse ce depăşesc valoarea de 600 ron net va fi suportat de către Organizator. Impozitul pentru premiile în bani ce depăşesc valoarea de 600 ron net va fi suportat de către Câştigător, acesta fiind reţinut câştigătorului din suma câştigată. Nu sunt impozabile veniturile obţinute din premii în bani şi/sau în natură, sub valoarea sumei 600 lei, pentru fiecare premiu.

Orice alte obligaţii de natură fiscala sau de alta natură în legatură cu aceste venituri sunt în sarcina exclusiva a câştigătorilor.

7.3.Organizatorii se obliga să nu acorde contravaloarea în alte obiecte sau în bani a premiilor oferite la acest concurs, acordând exclusiv premiul stabilit prin regulament, iar câştigatorii nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor oferite.

ART. 8. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

8.1. Prin participarea la concursul “ Concurs Transformers”participanţii pot fi/nu pot fi de acord ca datele lor personale să intre în baza de date a organizatorului, acestea putând fi folosite pentru activităţile de marketing ale acestuia.

8.2. Organizatorii se obligă ca datele personale transmise de participanţi să nu fie difuzate către terţi sau în străinătate, cu exceptia persoanelor implicate în organizarea loteriei sau a operatorului de marketing direct al Organizatorului.

8.3. Datele personale prelucrate vor fi nume, prenume, adresa din actul de identitate, număr de telefon, email.

8.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anunţa public numele participanţilor câştigători şi premiile câştigate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

8.5. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale, în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date precum şi ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

8.6. De asemenea, organizatorul informeaza participanţii că beneficiază de drepturile prevazute de art. 12-18 din Legea 677/2001, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul de intervenţie asupra datelor şi dreptul de opoziţie etc. pe care le pot exercita printr-o cerere scrisă adresată către SC ADEVĂRUL HOLDING SRL.

8.7. În contextul celor mai sus menţionate, drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal sunt:

 • Dreptul de acces la date
  1. Orice persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, la

cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.

 1. Operatorul este obligat, în situaţia în care prelucrează date cu

caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel putin urmatoarele:

 1. informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere

şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;

 1. comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării,

precum şi a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;

 1. informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se

efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;

 1. informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului

de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;

 1. informaţii asupra posibilitătii de a consulta registrul de evidentă a prelucrarilor

de date cu caracter personal, de a inainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum şi de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.

 1. Persoana vizată poate solicita de la operator informatiile de mai

Sus printr-o cerere intocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arata dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumita adresă, care poate fi şi de postă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

 1. Operatorul este obligat să comunice informaţiile solicitate în

termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.

 

 1. Dreptul de intervenţie asupra datelor
  1. Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la

cerere şi în mod gratuit:

 1. dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte;
 2. dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi;
 3. notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricarei operaţiuni efectuate conform lit. a. sau b., dacă aceasta notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproportionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.
  1. Pentru exercitarea acestui drept, persoana vizată va înainta

operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arata dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumita adresă, care poate fi şi de postă electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

 1. Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul

prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului de a i se comunica informaţiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

 

 1. Dreptul de opoziţie
  1. Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod

gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvaluite unor terţi într-un asemenea scop.

 1. În vederea exercitării drepturilor prevăzute mai sus, persoana

vizata va inainta operatorului o cerere intocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere, solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumita adresă, care poate fi si de posta electronică, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

 1. Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile

luate, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului de a i se comunica informaţiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

 

 1. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

8.7.4.1. Orice persoană are dreptul de a cere si de a obţine:

a. retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalitaţii sale, precum competent profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;

b. reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ,

c. dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevazute la lit. a).

8.7.4.2. Respectându-se celelalte garanţii prevăzute de lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:

a. decizia este luată în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu condiţia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului introdusă de persoana vizată să fi fost satisfacută sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-şi susţine punctul de vedere, să garanteze apararea propriului interes legitim;

b. decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile ce garantează apărarea interesului legitim al persoanei vizate.

 

 1. Dreptul de a se adresa justiţiei
  1. Fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere

autorităţii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricaror drepturi garantate de prezenta lege care le-au fost încalcate.

 1. Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari

de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru repararea acestuia.

 1. Instanţa competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază

reclamantul. Cererea de chemare in judecată este scutită de taxa de timbru.

 

 1. Dreptul de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, în

situatia în care consideră că datele sale nu au fost prelucrate conform legii.

 1. Plângerea se poate face direct sau prin reprezentant. Plângerea

către autoritatea de supraveghere nu poate fi înaintată dacă o cerere in justiţie, având acelaşi obiect şi aceleaşi părţi, a fost introdusă anterior.

 1. De asemenea câştigătorii au opţiunea de a-şi exprima printr-un acord scris

consimtământul expres şi neechivoc ca imaginea lor – numele, fotografia – să fie/sa nu fie facută publică şi să fie/să nu fie folosită de organizator în diverse materiale tiparite, audio, video pentru promovarea concursului.

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face in conformitate cu

Dispoziţiile Legii 677/2001 înregistrată sub 6363 la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 1. Prin participarea la concurs, jucătorii acceptă prevederile prezentului

Regulament de Concurs.

Art. 9. DREPTUL LA PARTICIPARE– Participanţi minori şi persoane lipsite de capacitate juridică

9.1. În cazul în care câştigătorul unuia dintre premii este minor (cu vârsta sub 18 ani), acesta va fi îndreptăţit să intre în posesia premiului doar cu acordul scris al părinţilor sau al tutorelui sau legal, iar în cazul în care câstigatorul unuia dintre premii este incapabil de drept (ca urmarea unei alte situaţii decât neîmplinirea vârstei de 18 ani), acesta va fi îndreptăţit să intre în posesia premiului numai cu acordul scris al tutorelui său legal.

9.2. Părintele sau tutorele va semna o declaraţie prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere,

decurgând din acordarea premiului respectiv, precum şi de plata oricăror daune sau pretenţii de orice natură legate de premiul respectiv şi de participarea minorului la prezenta campanie.

9.3. Angajaţii trustului de presă Adevărul Holding, cei ai SC Media Promovalores SRL, ai Adevărul Distribuţie, Foto Adevărul, Mediasoft Comunicare, Satiricon, Tipomedia, Editura Historia, Mediatim, Westipo International, Standard Press Distribution,Fundatia Dinu Ptriciu şi cei ai Adevărul SA, soţul/soţia, rudele şi afinii de gradul I până la gradul IV inclusiv ale acestora, precum şi distribuitorii de presă autorizaţi nu pot participa la acest concurs.

9.4. Nu vor fi considerate ca participări valide:

a. completarea datelor personale cu date parţiale ori cu date false sau eronate;

b. în care completarea datelor personale (de identitate şi de contact) se face prin folosirea altor litere decât cele specifice alfabetului latin şi/sau a altor cifre decat cifre arabe şi/sau române;

c.care conţin mesaje cu caracter obscen sau injurios;

d. care conţin modificări ale datelor completate

Art. 10. ÎNCETAREA CONCURSULUI

10.1. Prezentul concurs poate înceta în următoarele cazuri:

 • în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie caz de forţă majoră, conform legislaţiei în vigoare, printr-o decizie a organizatorilor, dar nu înainte de a anunţa publicul prin intermediul  site-ului www.stiintasitehnica.com
 • în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea şi desfăşurarea concursului cu caracter promoţional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

Art.11. LITIGII

11.1. Eventualele reclamaţii legate de desfăşurarea concursului vor fi făcute pe adresa organizatorului: Bucureşti, str. Fabrica de Glucoză nr. 21, sector 2, Bucureşti până la data de 30 iunie 2011 sau la numărul de telefon 021/407.54.74. Reclamaţiile ulterioare nu vor mai fi luate în considerare.

11.2. Eventualele litigii apărute între organizatori şi participanţii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din România.

Art. 12. ALTE PREVEDERI

12.1. Prin participarea la concurs, jucătorii acceptă prevederile prezentului Regulament de Concurs. Pentru a cere alte detalii despre concurs  sunaţi la numărul de telefon 021/407.54.74 tarif normal.

12.2. Orice modificare a prezentului regulament se va face prin act adiţional scris şi va fi anunţată pe site-ul www.stiintasitehnica.com.

 

Cât de util a fost acest articol pentru tine?

Dă click pe o steluță să votezi!

Medie 0 / 5. Câte voturi s-au strâns din 1 ianuarie 2024: 0

Nu sunt voturi până acum! Fii primul care își spune părerea.

Întrucât ai considerat acest articol folositor ...

Urmărește-ne pe Social Media!

Ne pare rău că acest articol nu a fost util pentru tine!

Ajută-ne să ne îmbunătățim!

Ne poți spune cum ne putem îmbunătăți?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here