Din dorinţa de a crea „meşe” cu conductivitate electrică excepţională din nanofire de metal, care să fie folosite de electronicele viitorului, cercetătorii de la Universitatea Stanford au descoperit o metodă nouă de sudare a acestora, cu ajutorul rezonanţei plasmonice.

 

Echipa de ingineri de la Stanford a demonstrat, într-un studiu publicat în Nature Materials, noua tehnică de sudare a nanofirelor care utilizează rezonanţa plasmonică (absorbţie, împrăştiere sau amplificare locală importantă a undei luminoase). La baza acestei proceduri stă interacţiunea dintre lumină şi metal, lumina traversând suprafaţa metalului în unde.

\"(w540)

Prof. Mark Brongersma, unul dintre autorii studiului, explică: „atunci când două nanofire sunt încrucişate, ştim că lumina va genera unde plasmonice în punctul lor de întâlnire, creând astfel un punct fierbinte. Acest punct subzistă doar cât nanofirele se ating, nu şi după ce se vor fi sudat. Astfel, sudarea se opreşte singură, este auto-temporizată”, iar Michael McGehee completează: „restul firelor şi mai ales materialul de suport nu sunt afectate…această aptitudine de a încălzi cu precizie măreşte substanţial controlul, viteza şi eficienţa energetică a sudurii nanoscalare.”

Când este luminat, nanofirul de sus se comportă ca un fel de antenă, direcţionând undele plasmonice de lumină în firul de dedesubt, creând astfel căldură, care sudează cele două fire.

Sursa