0
(0)

Creșterea cererii de apă, deteriorarea cantitativă și calitativă a apei, poluarea mediului și posibilele schimbări climatice provoacă impact negativ asupra ecosistemelor acvatice. La aceste cauze, se adaugă creșterea populației și dezvoltarea industrială rapide. Pe de altă parte, poluarea și degradarea acestor ecosisteme creează multe probleme în agricultura irigată.

Ca urmare a diferitelor activități antropice, apa, contaminată cu diferite tipuri de poluanți și folosită și în activități agricole, este preluată de plante și animale pentru a fi folosită în activitățile lor vitale. Astfel, consumul de alimente vegetale și animale contaminate cu poluanți organici și anorganici constituie un risc semnificativ pentru sănătatea umană. De aceea, menținerea sub control a nivelurilor de poluare a resurselor de apă utilizate în activitățile agricole pentru siguranța alimentelor este de mare importanță în ceea ce privește durabilitatea ecosistemului și sănătatea umană.

Zona în care au fost efectuate măsurătorile privind calitatea apei a fost canalul Enisala, canal cu rol important în furnizarea apei pentru irigații în această zonă. Acest canal are, de asemenea, rol principal în evacuarea apei din lacul Babadag și conexiunea laterală a ecosistemelor adiacente din zona Bascealîc, Această zona investigată se află pe raza comunei Sarichioi din județul Tulcea. Suprafața agricolă reprezintă în această comună 35% din suprafața totală. Evoluția sectorului agricol în această zonă a înregistrat un traseu pozitiv în ultimii ani, cu avantaje economice pentru societăți și proprietari, dar și atragerea unor noi investiții în comună, prin fonduri europene.

În același timp însă, canalul Enisala face parte din complexul lagunar Razim-Sinoe, aparținând Rezervației Biosferei Delta Dunării. Complexul lacustru Razim-Sinoie, în suprafaţă totală de circa 103.000 ha este format în principal din lacuri, grinduri maritime şi câteva formaţiuni de relief mai înalte ce reprezintă martori de eroziune. Lacurile ocupă circa 85% din complex (86.300 ha) şi sunt de tip lagunar (Razim, 41.500 ha, Sinoie, 17.150 ha, Goloviţa, 11.870 ha, Zmeica, 5460 ha, Nuntaşi – Tuzla, 1.050 ha şi Istria, 560 ha), de tip limanic (Babadag, 2.370 ha, cu prelungirile Tăuc, 180 ha şi Topraichioi, 50 ha, Agighiol, 490 ha, toate transformate în amenajări piscicole) şi lacuri cuprinse între grinduri (Leahova-Coşna-Periteaşca, 3.550 ha sau cele de pe grindul Chituc, Edighiolurile, 1.070 ha).

Dintre canalele de legătură între lacuri, cele mai importante sunt: canalul Enisala (care face legătura între lacul Razim şi lacul Babadag), canalul Agighiol (care leagă lacul Agighiol de Razim), canalul V (între Goloviţa şi Sinoe) şi canalul II (între Zmeica şi Sinoe). Toate aceste canale au lăţimi în general de 10 m şi patul albiei de aproximativ –1,5 m. Sensul scurgerii apelor este reversibil, atât pe canaluri cât şi în periboine.

Totodată, canalul Enisala asigură situl de reproducere naturală dirijată a șalăului, din care rezultă anual 2500 de cuiburi de icre embrionate / 6.000.000 pui de șalău, care sunt populate în lacul Razim, în vederea susținerii producției piscicole cu această specie de interes economic.

Cercetările ştiinţifice efectuate pe ape naturale indică faptul că, pentru aprecierea calității apei de irigații este obligatoriu să se facă periodic analize fizico-chimice ale apei, deoarece calitatea acesteia se modifică în timp, sub influența diferiților factori de mediu și antropici.

Spre deosebire de metodele clasice, tradiționale de analiză a factorului de mediu apă, în cadrul proiectului „Monitorizarea comună pentru protecția mediului în țările Bazinului Mării Negre BSB”, partener Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare Delta Dunării, România s-au utilizat metode avansate de apreciere a calității apelor, o abordare de tip SMART, utilizându-se un sistem automat de monitorizare și observare a mediului, sistem ce oferă o serie de avantaje, cum ar fi faptul că acest sistem de monitorizare continuă a calității mediului este autonom, colectează automat datele, prezintă în timp real calitatea apei în zona investigată, dar și transmite de la distanță datele de măsurare către sistemul informatic electronic.

În cadrul acestui studiu, sunt monitorizați permanent parametrii importanți în determinarea calității apei pentru irigare și anume:

pH-ul apei, cu rol deosebit de important în chimia apei, întrucât acesta influențează solubilitatea sărurilor minerale, iar majoritatea nutrienților sunt disponibili doar la un anumit interval de pH. Mineralele care nu sunt dizolvate nu sunt disponibile pentru plante, deoarece plantele pot absorbi minerale doar dintr-o soluție apoasă – direct din apă sau din soluția din sol.

Salinitatea apei este un alt indicator important monitorizat în aprecierea calității apei de irigații din canalul Enisala. Un nivel ridicat de salinitate reduce capacitatea plantei de a absorbi apa, ceea ce poate duce la diferite simptome, precum scăderea recoltelor, ofilirea, frunze arse etc.

Duritatea apei, suma concentrațiilor de calciu și magneziu din apă, reprezintă un alt indicator important, evaluat în special pentru sistemul de irigare. Astfel, când duritatea apei este prea mare, în sistemul de irigare poate apărea precipitarea sărurilor de calciu și magneziu, reducerea eficienței respectivului sistem de irigare sau chiar deteriorarea acestuia. Când duritatea apei este prea mică, poate apărea fenomenul de coroziune în sistemul de irigare.

Alcalinitatea apei este o măsură a capacității apei de a rezista schimbărilor de pH. Întrucât este mult mai dificil de scăzut pH-ul apei cu alcalinitate mare decât scăderea pH-ului apei cu alcalinitate scăzută, în condițiile aceluiași nivel inițial de pH, este considerat un parametru important al calității apei de irigare. Acest lucru poate afecta disponibilitatea multor nutrienți.

Luând în considerare condiţiile climaterice din Dobrogea, irigaţia este principala măsură de optimizare a regimului de umiditate a solului în perioada de vegetaţie a plantelor. Aplicarea irigaţiei poate genera probleme majore asupra solurilor, dacă nu se ține seama de calitatea apei folosită la irigare

În prezent investigaţiile asupra calității apelor constituie un set complex de probleme legat de protecţia apelor naturale faţă de poluanţi, iar evaluarea permanentă a calității apei din ecosistemele acvatice ale Rezervației Biosferei Delta Dunării sprijină biodiversitatea acestora și starea de sănătate a populației din rezervație.

Foto: Pixabay

Cât de util a fost acest articol pentru tine?

Dă click pe o steluță să votezi!

Medie 0 / 5. Câte voturi s-au strâns din 1 ianuarie 2024: 0

Nu sunt voturi până acum! Fii primul care își spune părerea.

Întrucât ai considerat acest articol folositor ...

Urmărește-ne pe Social Media!

Ne pare rău că acest articol nu a fost util pentru tine!

Ajută-ne să ne îmbunătățim!

Ne poți spune cum ne putem îmbunătăți?