Abonamente

Preţuri abonamente:

  • 3 luni – 37 lei
  • 6 luni – 72 lei
  • 12 luni – 135 lei

MODALITĂȚI DE ABONARE

  • Virament bancar sau mandat poştal: 
în contul S.C. RINGIER ROMÂNIA S.R.L., cod fiscal RO9060359, deschis la Banca 
Unicredit Țiriac, Sucursala Grigore Mora, nr. cont: RO27BACX0000001044222000
  • La toate  oficiile poştale
  • Firmele de abonamente

Pentru informaţii şi reclamaţii abonamente:
E-mail: florentina.balaceanu@ringier.ro
tel.: 021.20.35.600 (L-V între 9.00 şi 18.00)

Pentru abonamentele plătite cu mandat poştal sau ordin de plată este necesar să trimiteţi talonul completat, împreună 
cu copia dovezii de plată la S.C. RINGIER ROMÂNIA  S.R.L. 
– Abonamente, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 6, sector 2, București, cod poștal 020337. Abonații pot trimite dovada plății și talonul de abonament și prin fax la 021.40.43.451 sau 
la OP 52-CP 161, Bucuresti.
Plata se va efectua până la data 
de 20 a lunii în curs pentru ca livrarea abonamentului 
să înceapă  de la data de 1 a lunii următoare.