Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA a organizat recent workshop-ul de finalizare a proiectului „Sistem inovativ de aerare a apei turbinate în vederea menținerii condițiilor necesare vieții acvatice ECOTURB”.

Proiectul, coordonat de ICPE-CA în parteneriat cu UPB – Facultatea de Energetică și SC TehnoINSTRUMENT SRL, a fost derulat în cadrul programului PN-II-PT-PCCA-2013, direcția Mediu, prin UEFISCDI și Ministerul Cercetării și Inovării.

La workshop au participat reprezentanți din mediul CDI, academic, universitar și economic. Lucrările prezentate au atins aspecte din cadrul proiectului, precum proiectarea și dezvoltarea unui sistem de aerare a apei uzinate prin turbinele hidraulice din hidrocentrale.

Rezultatul principal al proiectului, un dispozitiv inovativ, ușor de utilizat, prin care se asigură respectarea normelor de calitate a apei din râurile din avalul centralelor hidroelectrice, a fost implementat cu succes ca model demonstrator, cu sprijinul Hidroelectrica SA, într-una din centralele acesteia.

Workshop-ul a constituit un prilej de excepție pentru ridicarea nivelului de colaborare științifică și tehnică între participanți, pentru diseminarea și promovarea rezultatelor științifice și tehnice la nivel național și internațional.

Cu siguranță, proiectul ECOTURB a deschis oportunități de dezvoltare privind  adaptarea turbinelor hidraulice pentru a funcționa respectând principiile dezvoltării durabile, astfel încât apa turbinată să corespundă cerințelor de calitate impuse de regulamentele europene.